• ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภา
  • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพ
  • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส

24-May-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Food Science.
  • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, HALAL ,KOSHER.
  • Manage responsibility to achieve Oversea sales.

24-May-18

 

Applied
  • ขายต่างประเทศ
  • Bachelor’s degree or higher in Marketing
  • Good communicate in English language

24-May-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.