• ทำงาน 5 วัน:สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 - 10% และโบนัสประจำปี

06-Dec-19

 

Applied
 • Secretary/Personal Assistant
 • New graduate are welcomed
 • Salary negotiable

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Organization Development
 • HROD
 • Senior Officer

05-Dec-19

 

Applied
 • Communication System Engineer, Network Engineer
 • Cisco Specialist
 • Salary negotiable

03-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?