• วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?