• วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.