• ปริญญาตรีทางการเกษตร
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานที่จังหวัดราชบุรีได้

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เกษตร พืชไร่ พืชสวน
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?