bangkok glass public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน bangkok glass public company limited

  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ bangkok glass public company limited
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo
  ธัญบุรี
  • Work permit and visa
  • End-to-end recruiter
  • Good communication in English
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo
  ภาคกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo
  ธัญบุรี
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากร 2-3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล