• จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความอดทน และขยัน
  • มีความชอบด้านพันธุกรรมและเทคโนโลยี

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?