• มีประสบการณ์ขายทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ชอบงานขายงานบริการ มีบุคลิกภาพดี คุยเก่ง
  • มีทัศนคติเป็นบวก มุ่งมั่น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์

10-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?