• ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่ > 3 ปี (ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี)

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?