• บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

14 hours ago

 

Applied
 • Firewalls, SIEM, incident response methods, malwar
 • Threat Intelligence Platform (TIP)
 • cyber security

14 hours ago

 

Applied
 • business analysis, process improvement
 • OCRM, contact center
 • get requirements

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • business analyst, investment, wealth
 • get requirement, Write document
 • Analyze API, SIT, UAT test

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business, Marketing
 • 2-3 years in sale and marketing
 • Male must be exempt from military service

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

14 hours ago

 

Applied
 • Design software integration, design system
 • APIs, System Diagram, System Flow
 • Business analyst, System Analyst

14 hours ago

 

Applied
 • digital platform, cloud
 • API, microservices, web services, agile
 • Open systems, Enterprise database, middleware

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analysis, Application Development
 • trade finance
 • business requirement

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java programming
 • Install and Implement the programs
 • Crystal Report Enterprise for JAVA

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • RPA (Robotic Process Automation) Developer
 • Process Analysis, Design, and Implementation
 • JavaScripting and python scripting, RPA Developmen

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

14 hours ago

 

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Law
 • Direct experience in International Finance/Banking
 • Excellent command written and spoken in English

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

24-Sep-20

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

24-Sep-20

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

24-Sep-20

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Accounting and Economic
 • Fresh Graduated will be consider
 • 2-3 year exp in credit, banking and finance

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)

24-Sep-20

 

Applied
 • Computer Science
 • Digital Technology Innovation Management
 • Training

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • leadership and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Financial advisor and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Economic, management
 • Presentation, and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

24-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ETL processes
 • SQL command and database management
 • SAS ETL Tools

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Full stack developer with experience of Blockchain
 • HTML5, CSS, Java Script
 • Experience in DevOps for Financial Services

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • blockchain, agile, scrum
 • programmer, system analyst
 • docker, linux, unix

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • sourcing and vendor management
 • บริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก, RFP Templates
 • คัดเลือกและการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการภายนอก

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • call center, ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผล
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ, quality assurance
 • วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลกระทบในเชิงคุณภาพ,

23-Sep-20

 

Applied
 • data center maintenance critical facilities, BMS
 • AutoCAD software, HVAC, fire suppression system
 • CDCP, ITIL, ISO27001, CRAC, UPS, ATS, Generator

23-Sep-20

 

Applied
 • Process Improvement
 • Quality Management
 • ISO

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Handle application configuration
 • Business Application Support / System Administrato
 • Prepare UAT test cases and test scripts

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Financial advisor and can do attitude
 • relationship management, credit analysis

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

23-Sep-20

Salary negotiable

Applied