• ดูแลทีมขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมา
 • mortgage
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ

5 hours ago

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานกับร้านค้าและผู้ถือบัตรที่มีปัญหา
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5 hours ago

 

Applied
 • credit card
 • new account
 • analysis

5 hours ago

 

Applied
 • Analytical minded
 • securities Processing
 • strong interpersonal

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree or higher in Business, Marketing
 • 2-3 years in sale and marketing
 • Male must be exempt from military service

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 • คำนวณและให้คำแนะนำลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • Good command in English ( TOEIC 500)
 • Participate the activities and social event

5 hours ago

 

Applied
 • Firewalls, SIEM, incident response methods, malwar
 • Threat Intelligence Platform (TIP)
 • cyber security

8 hours ago

 

Applied
 • web application, mobile application
 • developer
 • full stack

8 hours ago

 

Applied
 • IT Quality Control Specialist
 • IT System Audit
 • Software Quality Assurance (SQA)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • project management
 • business analysis, agile
 • process development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital platform, cloud
 • API, microservices, web services, agile
 • Open systems, Enterprise database, middleware

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT related field
 • 1-2 years of application testing experience
 • Perform system and integration testing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT/ Engineer/Computer Science
 • 1 year experience in Business Analyst
 • Coding Experience in .NET/Java/iOS and Android

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

9 hours ago

 

Applied
 • IT Audit Coordination
 • Software Quality Assurance (SQA)
 • IT System Analysis

9 hours ago

 

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • project management
 • digital work, mobile
 • Agile development

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DevOps engineer , System engineer , Developer
 • Database,Oracle,Mysql,MsSql ,
 • Window Server , Linux Server ,

11 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • investment consultant
 • investment product
 • investment research

17 hours ago

 

Applied
 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาสายความก้าวหน้า, ออกแบบหลักสูตร, จัดอบรม
 • assessment center, leadership competency
 • ้hr development

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • แรงงานสัมพันธ์, สหภาพแรงงาน
 • กฏหมายแรงงาน
 • นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • business analyst, software development
 • payments, remittance, cash management, investment
 • Basic SQL, Technical exposure to databases, ETL

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied