• ประชาสัมพันธ์
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี : เขียนข่าว บทความ ภาษาอังกฤษ
 • พิธีกร

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือเคมีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้าน Process Control ในโรงกลั่น
 • การพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

16-Jan-19

 

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ
 • ป. ตรี วิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

15-Jan-19

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT บริษัทบางจากฯ
 • ประสบการณ์ ตรวจสอบ IT
 • มีความรู้ GTAG COBIT or ITIL

14-Jan-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีและโท วิศวกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ราคาน้ำมัน
 • บริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน

11-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • จัดสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง ระบบ Eco-System
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT API ECO-System

10-Jan-19

Salary negotiable

Applied