• วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน ประสานงานกับราชการ
 • บริหารระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ CPA SAP
 • ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารอยู่ในระดับดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศษฐศาสตร์
 • มี ปสก ด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกหรือ Real Estate
 • หาโอกาสทางธุรกิจ หาพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาพื้นที

23 hours ago

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • ปริญญาตรี และ/หรือ โท นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ IT Infrastructure Architectur
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร
 • IT Network

21-May-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาโท การเงิน / บัญชี

18-May-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.