• วางแผนการตลาด งบประมาณการตลาด
  • สามารถพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • จัดทำข้อมูล รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?