• งานประกันคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
 • งานตรวจสอบอาหาร ประกันคุณภาพการผลิตอาหาร โรงพยาบาล
 • งานตรวจสอบมาตรฐาน QA GMP HACCP Food production

12-Dec-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • งานเชฟ งานครัว ทำอาหาร โรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล
 • เดมี่เชฟ งานโรงพยาบาล สวัสดิการเยอะ เงินเดือนดี
 • โอทีแรง งานครัว อาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม โรงพยาบาล

12-Dec-19

 

Applied
 • Food and Beverage Services and Hospitality
 • Banqueting Food services and Hotel room services
 • โรงแรม จัดเลี้ยง บริการอาหาร รับรอง จัดประชุม

10-Dec-19

THB35k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี,บริหารคลัอุปกรณ์,ดูแลคลังพักดุ,ร้านอาหาร
 • chief steward, stewarding,อายุงาน5ปี,จัดทำรายงาน
 • ภาษาอังกฤษปานกลางพอใช้, ทำงานเป็นกะ, งานโรงแรม

09-Dec-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?