• เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
  • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
  • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

4 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
  • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
  • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.