• สนใจในการทำโมเดล 3D
  • 0-2 ปีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Revit
  • วุติขั้นต่ำ ปวช ปวส ขี้นไป หรือปริญญาตรี โยธา

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?