• เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
  • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
  • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
  • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
  • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?