• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การขายหรืออื่นๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการสื่อสารที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด และสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ มากว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะความรู้ความสามารถ มีความละเอียด

7 hours ago

 

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Computer Science
 • 3 years-experienced in Sale
 • Good command of English.

19-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.