• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ งานบัญชีภาษีโดยตรง
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express ได้,

23-Aug-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทุกสาขา
  • ธุรการ กึ่ง เลขา ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และงานอื่นๆ
  • มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง และตรงต่อเวลา

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.