• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องของทีมฝ่ายขาย
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัด (ไม่บ่อย)

6 hours ago

 

Applied
  • English - Good
  • Information Engineering
  • Telecommunication Engineering

20-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?