• มีความสามารถด้านไฟฟ้า
  • ความสามารถด้านเครื่องจักรกล
  • มีความสามารถเกี่ยวกับงานโลหะ

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?