• มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

10 mins ago

 

Applied
 • Years of experience required
 • Outsourcing opportunities
 • IT Industries

10 mins ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จ.-ศ. 8.30 - 17.30 น.
 • ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อกันและกัน
 • สวัสดิการดีเยี่ยม เดินทางสะดวก BTS อารีย์

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

25-Jun-19

 

Applied
 • Design good web UI with CSS/JavaScript
 • React.js Developer with Java based
 • Generous Benefits

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • Hadoop development with financial technology
 • Work in Team / Generous benefits
 • In trending job opportunity with data driven

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • Design & prepare solutions with Java, API testing
 • หากรู้เรื่องการชำระเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสวัสดิการที่น่าสนใจ มีโอกาสเติบโตในสายงาน

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร
 • ทำงานในรูปแบบ International/cross border
 • Strong vendor management/interaction

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • Coding with Full stack languages
 • Node.JS, React, MySQL, PostgreSQL
 • Multi-tasking and Able to speak English

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำให้เว็บใช้งานง่ายต่อผู้ใช้
 • Frond-end Developing with JavaScript
 • มีสวัสดิการที่น่าสนใจ

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานกับเทคโนโลยีระดับโลก
 • ทำงานกับ Blockchain, IoT, Machine Learning
 • NoSQL, MongoDB, Linux (Ubuntu and Redhat)

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • Working with Leading Financial Institute
 • Generous Benefits and Excellent Team
 • Convenient location and Technology oriented

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • Node.js, React, MySQL, PostgreSQL
 • Agile & Lean Thinking
 • A good grasp on core SDK development, JSON, and RE

21-Jun-19

 

Applied