• มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีจัด Training ให้ทุกเดือน, ประกันสุขภาพ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Chiang Mai
 • IT Support
 • IT Engineer

15-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Linux in Chiang Mai
 • CentOS, Debian, Ubuntu
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE)

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • Windows Administration
 • SQL Server, SharePoint, Exchange, SCCM

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ + วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม, มี Training เพิ่มทักษะทุกเดือน

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer in Chiang Mai
 • IT Sales
 • Wire, Wireless Network Switching/Routing, Firewall

11-Mar-19

Salary negotiable

Applied