• ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
  • พัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่บริษัทใช้

16-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Degree in Computer Science, IT
  • 2+ years of experience as system analysts
  • 3+ years in system development and programming

16-Aug-17

 

Applied
  • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.