• อายุ25-30ปี
 • ประสบการณ์งานขายหรือเคยขาย Technical Product
 • มีบุคลิกเหมาะแก่การทำงานขาย/สื่อสารกับลูกค้า

41 mins ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง วุฒิป.ตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกดี ชอบงานขาย ชอบติดต่อสื่อสารพบปะลูกค้า
 • ชอบงานท้าทาย ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า/สื่อสาร/โทรคมนาคม/ELCG
 • มีความรู้ทั่วไปด้าน Engineering สามารถออกแบบระบบ

41 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถทำงาน Part Time ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เป็นช่างประปามาก่อน
 • มีความรู้เรื่องระบบประปาเป็นอย่างดี

41 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC และการเชื่อมต่อ
 • มีความรู้ด้าน Hardware/Software Computer Interface

41 mins ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายูไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี หรื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

41 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Google Adwords / SEO / Facebook Ads
 • มีไหวพริบด้านธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์

41 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายูไม่เกิน 30 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความคล่องตัวสูง

41 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ VB หรือ LabView
 • มีความเข้าใจ PLC/Computer Hardware/Software

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี การตลาด / บริหาร / วทบ. / วิศวกรรมทุกสาขา
 • ผู้ที่เคยผ่านงานขายหรือ Marketing มาก่อน

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

41 mins ago

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำบัญชีทางด้านการโรงแรม

41 mins ago

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
 • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

41 mins ago

 

Applied
 • อายุ25-30ปี
 • ป.ตรี/ปวส. ทุกสาขา
 • มีบุคลิกเหมาะแก่การทำงานขาย/สื่อสารกับลูกค้า

41 mins ago

 

Applied
 • อายุ25-30ปี
 • ป.ตรี การตลาด/บริหาร/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรม
 • มีบุคลิกเหมาะแก่การทำงานขาย/สื่อสารกับลูกค้า

41 mins ago

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
 • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

41 mins ago

 

Applied
 • วางแผนและคิดกลยุทธ์ในการเสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ในงานขาย 5 ปีขึ้นไป (Sales Manager)
 • มีความเป็นผู้นำ รู้จักการบริหารงาน-บริหารคน

41 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า
 • แนะนำผู้แทนขายถึงลู่ทางในด้านการติดต่อธุรกิจ
 • โต้ตอบจดหมายกับกลุ่มธุรกิจ

41 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า
 • แนะนำผู้แทนขายถึงลู่ทางในด้านการติดต่อธุรกิจ
 • โต้ตอบจดหมายกับกลุ่มธุรกิจ

41 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.