• วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้และติดตามผล
  • จบการศึกษาด้าน IT และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป

12-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor Degree or higher in marketing or related
  • Planning, marketing and product strategy
  • Planned marketing and promotional activities

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?