• ขั้นต่ำปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน social media และ e-commerce
 • รักโลกออนไลน์ ชื่นชอบการใช้สื่อออนไลน์

12-Dec-19

 

Applied
 • Programmer / Android Developer
 • สามารถเขียนภาษา C#, VB.Net, PHP, SQL, HTML ได้
 • Visual Basic (windows form, Web Application form)

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Good in English communication
 • 9years of demonstrated success in the organization
 • experience candidate in retail business

11-Dec-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา สถิติ
 • ความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้ทำงาน
 • ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

11-Dec-19

 

Applied
 • Marketing/History Art background
 • Fluent in English or Fluent in English Chinese
 • solve problems make decision and skill Leadership

11-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?