• เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีใบ จป.ระดับวิชาชีพ

11-Aug-17

 

Applied
  • ประเมิณราคา ทำราคา
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • จบ ป.ตรี ด้านวิศวกร เครื่องกล,ปิโตรเลียม,โยธา

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.