• การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์งานอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานประจำอาคารได้

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?