• ประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารค่าจ้างเงินเดือน 5 ปี
  • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?