ata casting technology co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at ata casting technology co ltd
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s banner
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s logo
  Bangbor
  • มีประสบการณ์ด้านพนักงานสัมพันธ์ 5-8 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง