• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานบัญชีหรือการเงิน 2-3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?