• ปริญญาตรีหรือโท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีคุณภาพ
  • ทักษะด้านการประสานงาน การนำเสนอและสื่อสาร

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?