• เพศชาย/ หญิง อายุ: 23 – 35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?