• ควบคุมหน้างานให้ตรงตามแบบ
  • สามารถตรวจสอบและทำ BOQ ได้ดี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง

13-Jul-18

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงแอร์
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

13-Jul-18

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงานไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?