• สำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาตรี
  • สามารถรับแรงกดดันได้ดี และเรียนรู้ได้เร็ว
  • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์

20-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?