• จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
  • จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติการประชุม
  • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.