• อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,การตลาด
  • มีใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.