• เพศชาย /หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

22-Sep-20

 

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์,การตลาด
 • มีใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

22-Sep-20

 

Applied
 • Software Engineer, Backend
 • Securities Business
 • Entry - Middle

18-Sep-20

 

Applied
 • Software Engineer, Frontend
 • Securities Business
 • Entry - Mid Level

18-Sep-20

 

Applied
 • Media Marketing
 • Digital Marketing
 • Securities Business

11-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?