• สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้
  • ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน

17-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.