• เอกสารสัญญา / เอกสารประกวดราคา
  • แผนการก่อสร้าง กฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  • ถอดปริมาณงาน ประมาณราคา

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบงานระบายน้ำ
  • ใช้โปรแกรมออกแบบด้านระบายน้ำ
  • นำเสนองาน / บริหารงานโครงการได้

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
  • Knowledge of engineering design software
  • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?