• ผู้ควบคุมงาน
  • ควบคุมโครงการงานก่อสร้าง
  • ทั้งไซท์งานกรุงเทพ หรือ ต่างจังหวัด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา /ไฟฟ้า/ เครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
  • Knowledge of engineering design software
  • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

17 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?