• เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าววิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปด้านเอกสารสัญญา / QS

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น AutoCAD
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานก่อสร้าง ร่างจดหมายและบันทึกการประชุม
 • ใช้โปรแกรม AutoCad Revit Powerpoint MS project
 • เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • Knowledge of engineering design software
 • Posses a professional engineering license ( ใบกว.)

15-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?