• เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกหาลูกค้าใหม่เพื่ิอเพิมยอดขาย
 • มีความขยันอดทนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่างๆ
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานภาษีทุกประเภท
 • จัดทำแบบ ภงด 50 ประจำปี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.