• ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
  • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
  • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.