• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาจีน
  • สามารถสื่อสารภาษาจีน (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ได้ดี
  • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

18-May-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความขยัน มีความอดทน

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.