• มีความรู้เกี่ยวกับ Boiler
  • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร
  • ขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

28-Sep-20

Salary negotiable

Applied
  • Recruitment and Selection / Head Hunter
  • HRD/ Human Resource Development / Training
  • Training and Development Plan / Mentoring / Coach

28-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?