• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในงานด้านไฟฟ้าทุกระบบ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความชำนาญด้าน Solar, IOT, PLC, SCADA

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในงานด้านไฟฟ้าทุกระบบ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี มีใจรักงานขาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?