• หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความ รอบคอบ อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทให้กับงาน

20-Feb-19

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นงานประสานงาน
 • รับ Order ฝ่ายฝ่ายขาย
 • ประสานงานกับคลังสินค้า

20-Feb-19

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่ที่รับผิดชอบ เบิกและจัด Order ตามใบ PO
 • สามารถติดรถขนส่ง ออกต่างจังหวัดได้(ไป-กลับ)
 • ขยันอดทน ซื่อสัตย์

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • งานซ่อมเครื่องขนาดเล็ก
 • เครื่องมือการเกษตร
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-19

Salary negotiable

Applied