• ประสานงานกับฝ่ายการตลาดของห้างสรรพสินค้า
  • ดูแลจัดทำเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
  • สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์, ดูแลลูกค้า

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?