• ชอบความท้าทาย ชอบพบปะคน คุยเก่ง แก้สถานการณ์ได้
  • ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • ภาษาอังกฤษอ่านเขียนพูดได้บ้าง

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?