• เงินเดือน (ตามที่ตกลงและประสบการณ์)
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

25-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?