• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • รักงานขาย รักงานบริการ
  • มีทักษะการขายเจรจา สื่อสาร-อธิบายได้ดี

20-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?