• จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด การจัดหาคู่ค้าธุรกิจ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
  • พัฒนาธุรกิจ

10-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?