• มีประสบการณ์การทำงานด้าน SEO อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด, การเขียนโปรแกรม
  • บริหารการทำ Search Engine Optimization (SEO)

04-Jul-20

 

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
  • พัฒนาธุรกิจ

04-Jul-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • มีประสบการณ์ UI/UX อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ออกแบบงานด้าน กราฟิก
  • มี Portfolio นำเสนอผลงานของตนเองได้

04-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?